congres
Aangename Zaken verzorgt jaarlijks in opdracht van de NVGPT (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde) een congres.

"Dank je voor dit succesverhaal. Het was geweldig!" Aldus de heer Huddleston Slater, voorzitter van de NVGPT in een SMS aan Aangename Zaken.